Latvian Dj TOP 2007

Dj Top 2007
Ir atkal sākusies balsošana par latvijā labākajiem populārākajiem DJ.
Klusībā varu pateikt par ko jābalso :)

1. Balsošanas mērķis ir noteikt godīgā un maksimāli objektīvā balsojumā tos DJus, kuri 2007.gadā ir pelnījuši kļūt par šī gada labākajiem Latvijas DJiem un attiecīgi ieņemt augstu pozīciju Latvijas DJ TOP 2007.

2. Balsošana notiek tikai par Latvijas DJiem, t.i. DJiem, kuri 2007.gadā pamatā dzīvo un spēlē Latvijā. Balsojumi par ārvalstu DJiem netiks ņemti vērā.

3. Balsošana var tikt veikta par DJiem, kuri ir DJTOP.lv datubāzē, kā arī par citiem DJiem, kuri vēl datubāzei nav pievienoti.

4. DJi kuri nav DJTOP.lv datubāzē tiek pievienoti DJTOP.lv datubāzei pēc 5 cilvēku ieteikumiem. Viens ieteikums var būt no vienas IP adreses.

5. Balsošana ir iespējama divos veidos: tiešsaistes režīmā Interneta portālā www.djtop.lv un ar mobilo telefonu starpniecību nosūtot SMS ar izvēlētā DJa kodu uz telefona numuru 1834.

6. Tiešsaistes režīmā ir iespējams balsot tikai 1 reizi no 1 datora (t.i. 1 balsojums no 1 IP adreses). Maksimālais punktu skaits, kas var tikt piešķirts 1 balsojuma reizē – 5 punkti (1.vieta). 2. vieta attiecīgi saņem 4 punktus, 3.vieta – 3 punktus, 4.vieta – 2 punktus un 5.vieta – 1 punktu. Balsojot ir jānorāda visi pieci DJi, kuriem balsojumā tiek piešķirti punkti.

7. SMS balsojumu skaits ir ierobežots. Maksimālais punktu skaits, kas var tikt piešķirts no 1 telefona numura (neatkarīgi no tā, vai 1 personai vai sadalīts vairākām) – 20 punkti. Katram DJam piešķirtais SMS balsošanas kods ir redzams DJa profilā.

8. SMS balsojumā punkti var tikt piešķirti divos veidos:
8.1. “vienkāršais SMS balsojums” (DJ xx) izvēlētajam DJam piešķir 1 punktu. Maksa par 1 SMS ir 0,35LVL.
8.2. “turbo SMS balsojums” (DJT xx) izvēlētajam DJam piešķir 10 punktus. Maksa par 1 SMS ir 3LVL.

9. Balsošana sākas 2007.gada 13.oktobrī un noslēdzas 12.novembrī. Balsošanas rezultāti tiek apkopoti un paziņoti speciālā pasākumā š.g. 16. novembrī.

10. Balstoties uz saņemtajiem rezultātiem, tiek izveidots Latvijas DJ TOP 2007.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.