Muzeju nakts 2011 pasākumi


Muzeju nakts” pasākumi, kas notiks visā Latvijā 14. maijā ir aplūkojami 1188.lv uz kartes.

2011.gada 14. maijā jau septīto reizi visā Latvijā svinēsim Muzeju nakti – svētkus, kas pēdējos gados kļuvusi par iemīļotu un nozīmīgu notikumu Latvijas kultūras dzīvē.

Akcijas šī gada devīze ir „Kaimiņi”. Tiks suminātas mūsu kaimiņu tautas un atklātas daudzveidīgās saites, kas vieno kaimiņu pagastu un kaimiņu māju ļaudis. Savu dalību akcijai šogad pieteikuši 116 Latvijas muzeji. Arī šogad Muzeju nakti kopā ar muzejiem svinēs vairāki teātri, galerijas, bibliotēkas, koncertzāles un citas kultūras iestādes visā Latvijā. Lepojoties ar kultūras mantojumu, Muzeju nakts apmeklētāji Rīgā tiks gaidīti 65 dažādās akcijas norises vietās, starp tām ir arī LR Saeimas ēka, Latvijas Banka un Jēkaba katedrāle.

Šogad Muzeju naktī, tāpat kā iepriekšējos gados, muzeji būs atvērti no septiņiem vakarā līdz vieniem naktī, un joprojām muzejus varēsim apmeklēt bez maksas.

Vienlaicīgi ar Latviju Muzeju nakti svinēs tūkstošiem muzeju Eiropā. Kopš 2005. gada, kad Francijas Kultūras un komunikāciju ministrija iedibināja šo Eiropas Muzeju nakts akciju, tai radies daudz sekotāju. 2010.gadā šajā akcijā piedalījās 3200 muzeji 40 Eiropas valstīs. Par Eiropas muzeju aktivitātēm ik gadu informē interneta vietne www.nuitdesmusees.culture.fr Tur atrodamas ziņas arī par Latvijas muzeju dalību akcijā. Pagājušajā gadā Muzeju naktī apmeklētājus uzņēma 112 Latvijas muzeji.

Muzeju nakti Latvijā koordinē Kultūras ministrija sadarbībā ar biedrību ”Starptautiskās muzeju padomes Latvijas nacionālā komiteja”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.